Lagring av personuppgifter


Läs vår policy för lagring av personuppgifter nedan eller ladda ner den som PDF.


Policy för lagring av personuppgifter hos
Aktiebolaget Atoma (556028-5404) avseende medicatoma.se

Datum för fastställande: 2021-03-03

Bakgrund
Den 25 maj 2018 började EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla. Den ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen (2018:218) är till för att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas (nedan kallad förordningen).


Definitioner

Besökare
Person eller företag/organisation som besöker hemsidan.

Kontakttagare

Person eller företag/organisation som kontaktar oss.


Kundansökare

Företag/organisation som ansöker om att bli kund hos oss.


Kund

Företag/organisation som gör en beställning hos oss.


Personuppgifter (nedan kallade ’uppgifterna’)

Detta kan vara olika uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t ex namn,
bild, ljudinspelning och även elektroniska identiteter och krypterade uppgifter som t ex en IP-adress.
Definitionen inkluderar i denna policy även företag som inte är juridisk person.

Tredje part

Utomstående part, person eller företag, som inte tillhör vårt företag.Syfte

Denna policy ska tillse att vi behandlar uppgifterna i enlighet med förordningen.


Policy

för besökare
Vår hemsideleverantör (tredje part) använder cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster och hålla vår sajt uppe. En cookiebanner som kan klickas bort visas för nya besökare längst ned på sidan. På detta vis uppmärksammas besökaren om cookies och kan därmed välja att fortsätta (och godkänna cookies) alternativt lämna sidan.

för kontakttagare

Vi lagrar enbart uppgifterna för att kontakttagaren ska kunna kontakta oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kontakttagaren.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.

för kundansökare
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kundansökaren ska kunna kontakta oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kundansökaren.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.

för kund
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunden ska kunna genomföra beställning hos oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kunden och administrera beställningen.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.


Lagring & hantering
Besökare
Vår hemsideleverantör (tredje part) använder cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster och hålla vår sajt uppe.

Kontakttagare

När kontakttagaren kontaktar oss lagras följande uppgifter:
• Namn
• Mailadress och/eller telefonnummer
• Företagets/organisationens namn
• Kontakttagarens meddelande
Kontakttagaren informeras om att den genom att kontakta oss godkänner att dessa uppgifter lagras. Kontakttagaren har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.

Kundansökare

När kundansökaren kontaktar oss lagras följande uppgifter:
• Namn på företag/organisation
• Adress
• Organisationsnummer
• Momsreg.nr.
• Kontaktperson
• E-postadress
• Telefonnummer
• Leveransadress (om ej samma som ovan)
• E-postadress för fakturor
Kontakttagaren informeras om att den genom att kontakta oss godkänner att dessa uppgifter
lagras. Kontakttagaren har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller
radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.

Kund

När kunden genomför en beställning hos oss lagras följande uppgifter:
• Kundnummer
• Kundens referens (för- och efternamn)
• Information om beställda artiklar
Genom att göra beställningar hos oss godkänner kunden:
• Att ovan uppgifter sparas
• Våra försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren finns tillgängliga både på sidan för kundansökan samt i kundportalen där
beställningar görs. Kunden har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller
radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.


Kontakt

AB Atoma/Medicatoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna
Tel: 08-59075400
info@medicatoma.se

Om Medicatoma

Medicatoma är leverantör av medicinska specialistprodukter inom områdena sårvård, fotvård och hygien. Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter som kan bistå vårdgivare i sitt yrkesutövande och bidra till bättre vård.