Kommuner & Regioner

 

Om sortimentet

Vårt sortiment lämpar sig för användning inom flera olika typer av områden som återfinns inom kommunal och regional verksamhet, ex. sjukvård, vård- och omsorg, förskola/skola och lokalvård. På denna sida presenteras hur sortimentet, som inkluderar hemostatikum, sårvårds- och fotprodukter samt desinfektions-, hygien- och hudvårdsartiklar, kan användas inom dessa områden.

Sjukvård

Sjukvården möter ständiga och varierande utmaningar som ställer höga krav på den utrustning och de hjälpmedel som används. För detta område erbjuder vi högkvalitativa produkter inom kirurgi, sårvård och hygien.

Kirurgi


Inom kirurgi erbjuder vi vår flaggskeppsprodukt,
BloodSTOP® iX - en biokompatibel, resorberbar hemostatisk väv av kirurgisk kvalitet. Produkten lämpar sig för användning inom en rad olika kirurgiska områden, bl.a. allmänkirurgi, neurokirurgi, toraxkirurgi samt trauma- och brännskadekirurgi. Finns i fem olika storlekar.

Läs mer om BloodSTOP® iX inom kirurgi här

Sårvård


Vårt sortiment inom sårvård inkluderar: BloodSTOP® Basic, en biokompatibel hemostatisk sårkompress för snabb kontroll av lättare blödningar, t.ex venpunktion och epistaxis; samt Vivamel, en serie sårvårdsprodukter med steril medicinsk kastanjehonung för behandling av ett brett spektrum av sår, både kroniska och akuta, i alla faser av sårläkningsprocessen.

Läs mer om BloodSTOP® Basic här, samt Vivamel här

Hygien


Proignaz® erbjuder ett innovativt produktkoncept för hygien. För sjukvården rekommenderar vi desinfektionsprodukterna i smarta och hygieniska sprejformat som förenklar applicering på både hud och ytor. Produkterna är effekttestade mot höljeförsedda virus, bakterier och jäst enligt EN 1500, 14476, 13727, 13697, 13624. Som komplement till desinfektionen finns en vårdande och skyddande hudmousse som återfuktar torr hud, vilket kan uppstå p.g.a. hygienrutiner såsom frekvent handtvätt, desinficering eller användning av latexhandskar.

Läs mer om Proignaz® här

Vård- & omsorg

Vård och omsorg är ett brett begrepp med lika många och varierande behandlingsområden. Mot bakgrund av detta kan merparten av vårt sortiment, dvs. blodstillande samt sår-, fot- och hygienprodukter, lämpa sig för användning inom detta område.

Blodstillande


BloodSTOP® Basic hemostatisk sårkompress lämpar sig väl för användning inom vård- och omsorg. Med BloodSTOP® Basic ges personalen möjlighet att snabbt stoppa de vanligaste typerna av blödningar som kan uppstå t.ex. skrubb- och skärsår, venpunktion samt näsblödningar. Lämplig för personer som tar blodförtunnande medel. Väven kan klippas, vikas och läggas i flera lager för att anpassas efter blödningen. Finns i två olika storlekar.

Läs mer om BloodSTOP® Basic här

Sårvård


Vivamel sårvårdsprodukter med medicinsk kastanjehonung kan användas för alla typer av sår och sårskador som kan uppstå inom vård- och omsorg, allt ifrån skrubb-/skärsår till diabetessår, liggsår, brännsår-/skador. Medicinsk kastanjehonung stimulerar sårläkning utan ärrbildning, förebygger infektion och minskar sårodör. Lämplig för diabetiker, då kastanjehonung påvisats inte påverka blodsockernivåerna.

Läs mer om Vivamel här

Fotvård


Inom vård och omsorg kan flera olika typer av fotrelaterade problem uppstå. Patienter med diabetes eller nedsatt immunförsvar löper t.ex. högre risk att drabbas av fot- och nagelsvamp. CuraFoot erbjuder produkter för att förebygga fot- och nagelsvamp, läs mer här. För andra typer av fotproblem, såsom fotsvett, kalla fötter, skav, belastningar, hallux valgus mfl., rekommenderar vi Mills breda sortiment av fothälsofrämjande produkter som tagits fram i nära samarbete med fotvårdsspecialister, läs mer här.


Hygien


Proignaz® innovativa desinfektionssprejer förenklar applicering på både hud och ytor som kan utgöra smittorisk, t.ex. dörrhandtag, ledstänger samt rullstolar och rullatorer. Proignaz® 2-in-1 Desinfektionsspray (bilden) är tack vare flaskans smidiga utformning enkel för personal att bära med sig t.ex. under ronder och vid hembesök. Produkterna är effekttestade mot höljeförsedda virus, bakterier och jäst. Hygienrutiner såsom frekvent handtvätt, desinficering eller användning av latexhandskar kan föranleda torr hud, för detta rekommenderar vi den kompletterande hudmoussen som återfuktar samt förstärker hudens naturliga skydds- och återhämtningsförmåga.

Läs mer om Proignaz® här

Förskola/skola

Lek, bus och fartfylda raster. Ibland är olyckan framme och ett blödande skrubbsår eller en näsblödning måste tas om hand. God hygien bland såväl barn/elever och personal är en annan viktig aspekt, inte minst i influensatider. För dessa varierande utamaningar erbjuder vårt sortiment blodstillande sårkompresser och desinfektionsmedel.

Blodstillande


BloodSTOP® Basic hemostatisk sårkompress lämpar sig väl för användning inom förskola/skola. Med BloodSTOP® Basic ges personal och skolsköterska möjlighet att snabbt stoppa de vanligaste typerna av blödningar som kan uppstå t.ex. skrubb- och skärsår samt näsblödningar. Väven kan klippas, vikas och läggas i flera lager för att anpassas efter blödningen. Finns i två olika storlekar.

Läs mer om BloodSTOP® Basic här

Hygien


Proignaz® desinfektionsprodukter i innovativa aerosolsprejformat förenklar applicering på både hud och ytor. Produkterna är effekttestade mot höljeförsedda virus (dit bl.a. corona- och influensavirus hör), bakterier och jäst. Proignaz® 2-in-1 Desinfektionsspray kan användas för både hud och ytor och är tack vare flaskans smidiga utformning enkel för personal att ha med sig i olika situationer, t.ex. under raster och utflykter. Proignaz® Ytdesinfektionsspray (500 ml) lämpar sig bäst för lokalansvariga att använda i och runt delade faciliteter, såsom toaletter och omklädningsrum.

Läs mer om Proignaz® här

Lokalvård

Hygien är en viktig del av god lokalvård. I vårt sortiment finns Proignaz® - ett innovativt, svensktillverkat, produktkoncept speciellt framtaget för att underlätta en hygienisk vardag och arbetsmiljö.

Effekttestad desinfektion i smart format


För att upprätthålla en god hygien i offentliga lokaler och faciliteter rekommenderar vi Proignaz® Ytdesinfektionsspray (500 ml) - ett etanolbaserat ytdesinfektionsmedel i innovativt aerosolsprejformat som underlättar applicering på olika typer av ytor, speciellt sådana som annars kan vara svåra att komma åt. Produkten är effekttestad mot höljeförsedda virus, bakterier och jäst enligt EN 14476, 13727, 13697 och 13624.

Läs mer om Proignaz® här

Intresserad av sortimentet?

Ansök om att bli kund

För att handla i Medicatomas webbshop behöver man vara kund.

Redan kund

Befintliga kunder kan beställa produkter via Medicatomas webbshop.

Offertförfrågan

För upphandlingar och inköp av större kvantiteter ber vi er kontakta oss för offert.


Medicatoma arbetar efter målsättningen att tillhandahålla högkvalitativa produkter som kan bistå vårdgivare i sitt yrkesutövande och bidra till bättre vård för patienten. Sortimentet inkluderar produkter inom diagnostik, terapi, sårvård, hemostatikum, första hjälpen, fotvård och desinfektion. Medicatoma är en division inom AB Atoma, leverantör av hälsofrämjande produkter sedan 1930.