Blodtrycksmätare

Medel Control

Automatisk blodtrycksmätare för överarm med färgskala för klassificering av mätvärden samt indikator för oregelbunden hjärtrytm och korrekt manschettposition.

Färgskala för mätvärdesklassificering

Varnar för oregelbunden hjärtrytm

ESH-validerad

Enkel och pålitlig

blodtrycksmätning


Medel Control är en kompakt (112 x 110 x 58 mm) och pålitlig blodtrycksmätare. Visar systoliskt och diastoliskt tryck samt puls. Varnar för eventuella existerande hjärtrytmrubbningar. Kontrollsymbol som indikerar att manschetten sitter korrekt bidrar till ökad tillförlitlighet kring de uppmätta värdena. Validerad av European Society of Hypertension (ESH).

Färgskala för klassificering

av mätvärden


Den innovativa färgskalan klassificerar de uppmätta mätvärdena i förhållande till standardvärden:
  • Grön sektor = optimalt; normalt; högt normalt
  • Gul sektor = mild hypertoni
  • Orange sektor = måttlig hypertoni
  • Röd sektor = svår hypertoni

Produktbeskrivning

Medel Control är en automatisk blodtrycksmätare för överarm med en innovativ färgskala för klassificering av mätresultat i förhållande till standardvärden. Visar systoliskt och diastoliskt tryck samt puls. Varnar för eventuella existerande hjärtrytmrubbningar. Kontrollsymbol som indikerar att manschetten sitter korrekt vilket bidrar till ökad tillförlitlighet kring de uppmätta värdena. Kan visa genomsnittsvärdet av alla uppmätta värden samt de senaste 7 dagarnas mätningar genomförda på morgonen resp. kvällen. Validerad av European Society of Hypertension (ESH).

Läs bruksanvisningen före användning.


Funktionsbeskrivning


Ingår i förpackningen

Medel Control blodtrycksmätare • Universalmanschett 22-42 cm • Förvaringsväska • 4 st AA-batterier


Tekniska specifikationer


Teknologi: Oscillometrisk
Manschett: 22-42 cm
Mätområde: Tryck: 0-300 mmHg; Puls: 40-180 slag/min

Mätnoggrannhet: Tryck: ± 3 mmHg; Puls: ± 5%
Strömförsörjning:
4st AA-batterier

Minne: 4 användare, 30 minnesplatser per användare


Garanti: 5 år

Artikelnummer: 20101
Klassning: Medicinteknisk produkt


Medicatoma arbetar efter målsättningen att tillhandahålla högkvalitativa produkter som kan bistå vårdgivare och bidra till bättre vård för patienten. Sortimentet inkluderar produkter inom andningsvård, diagnostik, kirurgi, sårvård, första hjälpen, tandvård, djurvård, hud- och fotvård samt desinfektion. Medicatoma är en division inom AB Atoma, leverantör av hälsofrämjande produkter sedan 1930.