Pulsoximetrar

Medel Oxygen PO01

Pulsoximeter för mätning av syremättnad (SpO2) och pulsfrekvens. Särskilt lämplig för personer i riskzoner (t.ex. hjärtsjukdom och astma), samt för användning i samband med fysisk aktivitet och vistelse på hög höjd.

Mäter syremättnad (SpO2)

Mäter hjärtfrekvensen (pulsfrekvens)

Färgdisplay med 4 olika vyperspektiv

Syremättnad viktigt

för andningsfunktionen


Syremättnad anger procentandelen hemoglobin i det arteriella blodet som är mättat med syre och är därför en viktig parameter för bedömning av andningsfunktionen. Ett lågt syremättnads-värde indikerar generellt underliggande sjukdom (t.ex. luftvägs-sjukdom, astma, hjärtsvikt etc.) och kan ge upphov till symtom såsom andnöd, ökad hjärtfrekvens, svaghet och nervositet.

Lämplig för personer 

i riskzoner


Pulsoximetern är särskilt lämplig för personer i riskzoner t.ex. de med hjärtsjukdom eller astma och kan användas både för privat bruk (hemma) och inom den medicinska sektorn (sjukhus och medicinska inrättningar).


Produktbeskrivning

Medel Oxygen PO01 är en automatisk pulsoximeter som mäter syremättnad (SpO2) och hjärtfrekvens (puls). Särskilt lämplig för personer i riskzoner t.ex. de med hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller astma, men även för idrottare och friska personer som vistas på hög höjd (t.ex. bergsbestigare, skidåkare eller flygare). Kan användas både för privat bruk och inom sjukvården.
Kompakt storlek, liten och lätt att ha med sig. Färgdisplay med 4 olika vyperspektiv.

Läs bruksanvisningen före användning.


Funktionsbeskrivning


Ingår i förpackningen

Medel Oxygen PO01 pulsoximeter • Bärrem • Bältesväska • 2 st AAA-batterier


Tekniska specifikationer


Mätmetod: Icke-invasiv mätning av arteriell syremättnad i hemoglobin samt pulsfrekvensen i finger


Mätområde: SpO2: 0–100%; Puls 0–254 slag/minut


Mätnoggrannhet: SpO2: 70-100% ± 2%; Puls: 30-250 slag/minut ± 2 slag/minut

Strömförsörjning:
2st AAA-batterier


Garanti: 3 år

Artikelnummer: 20301
Klassning: Medicinteknisk produkt


Medicatoma arbetar efter målsättningen att tillhandahålla högkvalitativa produkter som kan bistå vårdgivare och bidra till bättre vård för patienten. Sortimentet inkluderar produkter inom andningsvård, diagnostik, kirurgi, sårvård, första hjälpen, tandvård, djurvård, hud- och fotvård samt desinfektion. Medicatoma är en division inom AB Atoma, leverantör av hälsofrämjande produkter sedan 1930.