Sjukvård

 

Om sortimentet

Produkterna på denna sida är särskilt utvalda för sin lämplighet inom sjukvården. Sortimentet inkluderar bl.a. hemostatikum, sårvårdsprodukter samt desinfektions-, hygien- och hudvårdsartiklar.

Hemostatikum


BloodSTOP® är den nya generationens hemostatikum och finns i två versioner, Basic och iX. Skillnaden ligger i vävens täthet. Basic är anpassad till lättare typer av blödningar medan iX har en tätare väv optimerad för att stoppa mer kraftiga blödningar.

Basic är för utvärtes korttidsbruk (avlägsnas inom 24 timmar) medan iX kan användas både utvärtes (avlägsnas inom 24 timmar) och invärtes (fullständigt resorberad inom 2-4 veckor).

 

Sårvårdsprodukter


Vivamel består av en serie sårvårdsprodukter med steril medicinsk kastanjehonung. Inom sjuk- och traumavård användas Vivamel vid alla typer av sår och sårskador, både akuta, kroniska, ytliga, djupa och infekterade. Även liggsår kan med fördel behandlas. Kan också användas för att påskynda läkning av sår efter kirurgiska ingrepp samt vid brännskador. Lämplig för diabetesrelaterade sår, då kastanjehonung har påvisats inte påverka blodsockernivåerna hos diabetespatienter.

I serien finns såväl steril kastanjehonung i tub som flera olika typer honungsindränkta kompresser för olika typer av sår och situationer.

 

Desinfektion, hygien & hudvård


Proignaz
® erbjuder ett innovativt produktkoncept speciellt framtaget för att underlätta en hygienisk och smittsäker vardag och arbetsmiljö. Konceptet består av en unik 3-stegsserie byggd kring områdena rengör, desinficera och vårda.

Under varumärken finns desinfektionsprodukter för hud och ytor i innovativa sprejformat. Produkterna är effekttestade enligt EN 1500*, EN 14476, EN 13727, EN 13697, EN 13624.
*Enbart Proignaz 2-in-1 Desinfektionsspray

Kontakt

AB Atoma/Medicatoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna
Tel: 08-59075400
info@medicatoma.se

Om Medicatoma

Medicatoma är leverantör av medicinska specialistprodukter inom områdena sårvård, fotvård och hygien. Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter som kan bistå vårdgivare i sitt yrkesutövande och bidra till bättre vård.